Charvat hidraulika katalog ponude
Katalog visokopritisnih creva i priključaka
Opis

– creva visokog pritiska DIN EN 853

– creva visokog pritiska DIN EN 856

– creva za perače visokog pritiska ( 155°C )

– teflonska creva za visoke temperature

– termoplastična creva

– creva za kočione sisteme

– creva za klima uređaje

– zaštite za creva PVC i čelične

– čaure za izradu creva 1SN, 2SN, 4SH i 4SP

– priključci svih vrsta za izradu creva iz vlastite proizvodnje

Charvat hidraulika katalog ponude
Katalog industrijskih creva
Opis

– creva niskog pritiska GČ

– creva za zavarivanja

– creva za vazduh i vodu

– creva za prehranu

– razna creva niskog pritiska

Charvat hidraulika katalog ponude
Katalog hidrauličnih cilindara
Opis

– klipne šipke – klipnjače za izradu cilindara
– cevi za izradu cilindara

Charvat hidraulika katalog ponude
Katalog redukcija i spojki
Opis

– redukcije i spojke DIN 2353
– usečni prsteni
– razni reduciri

Charvat hidraulika katalog ponude
Katalog brzih spojnica
Opis

– brze spojnice sa kuglicama (NORMA ISO 7241-1 A)
– brze spojnice sa kuglicama – PUSH PULL (NORMA ISO 7241-1 A)
– brze spojnice sa ravnim čelom (NORMA ISO 16028)
– navojne brze spojnice
– brze spojnice DNP Italija

Charvat hidraulika katalog ponude
Katalog bešavnih cevi
Opis

Katalog bešavnih cevi

Charvat hidraulika katalog ponude
Katalog držača cevi
Opis

Katalog držača cevi

Charvat hidraulika katalog ponude
Katalog loptastih slavina
Opis

– loptaste slavine za hidrauličke sisteme
– razne vrste – PISTON Italija

Charvat hidraulika katalog ponude
Katalog manometara
Opis

Katalog manometara punjeni glicerinom.

Charvat hidraulika katalog ponude
Katalog opreme za izradu creva
Opis

– prese za izradu creva
– pile za izradu ceeva
– gulilice za creva
– mašine TECHMAFLEX Francuska

Charvat hidraulika katalog ponude
Vlastita proizvodnja na CNC mašinama
Opis

Elemente izrađujemo na vlastitim CNC mašinama

Charvat hidraulika katalog ponude
Katalog ventila za hidraulične sisteme
Opis

Katalog ventila za hidraulične sisteme

Charvat hidraulika katalog ponude
Katalog ulja i maziva za mašinsku obradu metala
Opis

Katalog ulja i maziva za mašinsku obradu metala

Charvat hidraulika katalog ponude
Katalog LOC-LINE FLEXI
Opis

Katalog LOC-LINE FLEXI